Dane adresowe

 Budynek firmy Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Firma: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1
Telefony: +48 15 823 22 95,  +48 15 823 22 03,
Fax: +48 15 823 31 24
e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
internet:  www.wodociagi.tarnobrzeg.pl
informacja publiczna:  bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
godziny pracy:  700-1500
przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków:
  Prezes Zarządu - wtorki w godz. 1100-1300 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
NIP: 867-00-03-252 – Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu
REGON:830337895                                                                                                                                                                                                                                                                                             BDO: 000146834
Konto bankowe: Bank Pekao S.A. I O/Tarnobrzeg 62 124 0 2744 1111 0000 3990 9143
Kapitał zakładowy: 58.097.000 zł

Prezes Zarządu tel.15 823 22 95 w. 21  lub  15 823 22 26

Wydział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1 tel. 15 823 23 29,  15  823 21 10

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne  15  823 21 10

Stacja Uzdatniania Wody 15 823 23 29

dodatkowo po godzinie 1500 i w dni wolne od pracy  tel. komórkowy 602 711 195

Wydział Uzdatniania Wody

Stale, ul. Prof. Pawłowskiego 33,  tel. 15  823 21 93

Wydział Oczyszczania Ścieków

Tarnobrzeg  os. Zakrzów, ul. Podwale 3,  tel. 15  823 21 20

Laboratorium Wody i Ścieków

Stale, ul. Prof. Pawłowskiego 33, tel. 15 823 21 93 wew. 12

Pracownia Badania Wody, Pracownia Bakteriologiczna

ul. Podwale 3, Tarnobrzeg,  tel. 517 919 272

Pracownia Badania Ścieków

BIURO OBSŁUGI KLIENTA tel. 15 823 23 29

KASA OGÓLNA czynna 700-1400

 

 

Wytworzył:
NO
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2007-09-18 13:36:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Piwiński
(2020-09-25 08:51:00)