TZM-21-14 Dostawa paliw płynnych

- przetarg nieograniczony z dnia 14 listopada 2014 roku na: Dostawa paliw płynnych

oznaczenie sprawy: TZM-21-14

- ogłoszenie o zamówieniu [pdf, 28 KB]:  TZM_21_14_Ogloszenie

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia [pdf, 88 KB]: TZM_21_14_SIW

- wyjaśnienia treści SIWZ: TZM_21_14_Wyjaśnienia treści SIWZ

- wybór oferty najkorzystniejszej: TZM_21_14_Wybór oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Lipiec Wojciech
(2014-11-14 12:26:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2020-09-25 09:29:52)