TZM-15-15 Usługa badania sprawozdania finansowego

przetarg nieograniczony z dnia 13 października 2015 roku na:

Usługę badania rocznego sprawozdania finansowego

oznaczenie sprawy: TZM-15-15

- ogłoszenie o zamówieniu [pdf, 28 KB]: TZM_15_15_Ogloszenie

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia [pdf, 88 KB]: TZM_15_15_SIWZ

- wybór oferty najkorzystniejszej: TZM_15_15_Wybór oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Lipiec Wojciech
(2015-10-13 13:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Piwiński Dariusz
(2020-09-25 09:28:24)