Taryfy za okres od 01.03.2012 do 28.02.2013

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ogłasza:

1. taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Miasta Tarnobrzeg od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 28 lutego 2013 roku,

2. taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych obowiązującą na terenie Miasta Tarnobrzeg od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 28 lutego 2013 roku.

 

Obowiązujące ceny i stawki opłat:

za dostawę wody:
- opłata zmienna 4,19 zł netto / m3
- opłata stała abonamentowa 5,77 zł netto/m-c/ na odbiorcę

za odbiór ścieków:
- opłata zmienna 4,31 zł netto / m3

za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni:
- opłata zmienna 0,19 zł netto / m2 / m-c

Do podanych cen i stawek opłat należy doliczyć obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 8%.

Wytworzył:
Konrad Rokoszewski
Udostępnił:
Piotr Michalik
(2012-05-11 10:39:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2020-09-25 09:09:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki