Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. Dz.U.2016.1764 t.j. "Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek".

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli spółka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U.2016.1764 t.j.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Zarządu - Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1, pokój 106

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
specjalista ds. organizacji i zarządzania

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. 2016.1764 t.j.

Wytworzył:
Adam Sałek
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2007-09-26 13:23:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Piwiński
(2020-09-25 09:16:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki