Tabela jakości wody

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, DOSTARCZANEJ DO TARNOBRZESKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
2022
WSKAŹNIK JAKOŚCI WODY JEDNOSTKA STACJA UZDATNIANIA WODY SIEĆ WODOCIĄGOWA NDS wg normy 
Polskiej1 Unii Europ.2
Mętność  NTU <0,25 <0,25 ≤ 1 akcept.3
Barwa mgPt/l 5 5 akcept.3 akcept.3
Zapach TON 1 1 akcept.3 akcept.3
Smak TFN 1 1 akcept.3 akcept.3
Chlor wolny mg/l 0,3 <0,05 ≤0,3 _
Stężenie jonow wodoru (pH) _ 7,8 7,7 6,5-9,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa  µS/cm 693 693 2500 2500
Glin (Al) µg/l 36 37 200 200
Mangan (Mn) µg/l <10 <10 50 50
Żelazo ogólne (Fe) µg/l <20 <20 200 200
Amonowy jon (NH4+) mg/l 0,16 0,16 0,5 0,5
Bakterie grupy coli  jtk/100ml 0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0
OBJAŚNIENIA DO TABELI
1 NDS PL - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozprządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 11.12.2017 poz.2294)
2 NDS UE - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
3 akcept. - Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

 

Wytworzył:
Barbara Paradowska
(2017-02-23)
Udostępnił:
Piotr Michalik
(2017-02-23 08:08:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2022-11-30 14:06:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki