Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Wtorek 19.06.2018

Kapitał i struktura własnościowa

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2016 r.  wynosi 50.818.000,00 złotych słownie czterdzieści dziewięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych ( 50 818 udziały po 1000 zł każdy ) 

Wszystkie udziały (100%) objęło Miasto Tarnobrzeg, będące właścicielem spółki.

 

Majątek spółki w zł:

Aktywa spółki na 31.12.2016 r. wynoszą 120.428.476,92

rzeczowe aktywa trwałe 117.086.163,63

środki trwałe 114.104.317,63

a) grunty 1.483.810,49

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 90.051.852,59

c) urządzenia techniczne i maszyny 22.169.736,69

d) środki transportu 23.924,05

e) inne środki trwałe 374.993,81

f) środki trwałe w budowie 2.981.846,00

 

kapitał własny 50.938.269,18

a) kapitał podstawowy     50.818.000,00

b) należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)  0,0

c) kapitał zapasowy          3.851.967,23

d) strata z lat ubiegłych  - 4.092.890,57

e) zysk netto za 2016 r.     361.192,52

Wytworzył:
Ewa Swobodzińska
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2007-09-21 13:30:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Czech
(2017-06-29 09:28:22)
Statystyki serwisu | Instrukcja korzystania z BIP |Wersja 2.6.0 WCAG 2.0 AA (17.11.2017)

ilość odwiedzin: 614632

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X