☰ Menu
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Wtorek 23.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kapitał i struktura własnościowa

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2017 r.  wynosi 53.097.000,00 złotych słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych ( 53 097 udziały po 1000 zł każdy ) 

Wszystkie udziały (100%) objęło Miasto Tarnobrzeg, będące właścicielem spółki.

 

Majątek spółki w zł:

Aktywa spółki na 31.12.2017 r. wynoszą 128.989.722,99

rzeczowe aktywa trwałe 120.977.144,97

środki trwałe 118.686.195,70

a) grunty 1.440.170,45

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 92.139.433,06

c) urządzenia techniczne i maszyny 22.820.470,94

d) środki transportu 1.916.994,25

e) inne środki trwałe 369.127,00

f) środki trwałe w budowie 2.290.949,27

 

kapitał własny 53.094.866,05

a) kapitał podstawowy     53.097.000,00

b) należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)  0,0

c) kapitał zapasowy          3.853.391,23

d) strata z lat ubiegłych  - 3.731.698,05

e) strata netto za 2017 r.     -123.827,13

Wytworzył:
Ewa Swobodzińska
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2007-09-21 13:30:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Czech
(2018-06-19 09:08:18)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X