Kadra zarządzajaca

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

 

Zgromadzenie Wspólników

59% udziałów posiada Miasto Tarnobrzeg reprezentowane przez: Prezydent Miasta Tarnobrzega.

41% udziałów posiada Fundusz Inwestycji Samorządowych - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
           na podstawie Umowy sprzedaży udziałów 1 i 2 z dnia 09.10.2020r.

 

Rada Nadzorcza  - organ nadzorczy

 

Aneta Woś                   - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Trzeciak        - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Paweł Zasadni           - Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Borek               - Członek Rady Nadzorczej 

Waldemar Polek        - Członek Rady Nadzorczej

Ewa Swobodzińska   - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki - prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz

 

Witold Wiśniewski   -   Prezes Zarządu

Monika Gajdowska  -   Wiceprezes Zarządu

 

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków, bądź jednego członka Zarządu z prokurentem.

Prezes Zarządu Spółki jest dyrektorem zarządzającym całością działalności spółki jako podmiotu gospodarczego.

 

Organy spółki funkcjonują zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020.1526 t.j.) oraz umową spółki.

Wytworzył:
Specjalista ds. organizacji i zarządzania
Udostępnił:
Piotr Michalik
(2007-09-21 13:09:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Czech Aldona
(2021-12-07 08:39:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki