Kadra zarządzajaca

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje 


Zgromadzenie Wspólników

62% udziałów posiada Miasto Tarnobrzeg reprezentowane przez: Prezydent Miasta Tarnobrzega.

38% udziałów posiada Fundusz Inwestycji Samorządowych - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
        na podstawie Umowy sprzedaży udziałów 1 i 2 z dnia 09.10.2020 r.
 


Rada Nadzorcza    - organ nadzorczy

Paweł Zasadni        - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aneta Woś               - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Magdalena Harnik   - Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Borek           - Członek Rady Nadzorczej 

Waldemar Polek      - Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Spółki - prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz:

Waldemar Polek    - Prezes Zarządu

Jacek Maślanka     - Wiceprezes Zarządu

 

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków, bądź jednego członka Zarządu z prokurentem.

Prezes Zarządu Spółki jest dyrektorem zarządzającym całością działalności spółki jako podmiotu gospodarczego.

Organy spółki funkcjonują zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020.1526 t.j.) oraz umową spółki.

Wytworzył:
Specjalista ds. organizacji i zarządzania
Udostępnił:
Dariusz Piwiński
(2007-09-21 13:09:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2024-07-04 07:04:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki