Taryfy za okres od 01.03.2017 do 28.02.2018

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2017 do 28 lutego 2018 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2017_woda_i_ścieki.pdf

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2017_ścieki_opadowe_i_roztopowe.pdf

Wytworzył:
Konrad Rokoszewski
(2017-01-27)
Udostępnił:
Piotr Michalik
(2017-01-27 15:30:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2020-09-25 09:02:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki