01.03.2007 do 29.02.2008

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg

Na podstawie Art. 24 ust.8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniem ścieków Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami, Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg 
następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
obowiązujące od dnia 1 marca 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r. tj. na okres 1 roku:

za dostawę wody:
- opłata zmienna 2,78 zł + 7% VAT = 2,97 zł za 1 m3
- opłata abonamentowa dla gospodarstw domowych 5,77 zł + 7% VAT = 6,17 zł na miesiąc
- opłata abonamentowa dla pozostałych odbiorców 12,80 zł + 7% VAT = 13,70 zł na miesiąc

za odbiór ścieków:
- opłata zmienna 3,57 zł + 7% VAT = 3,82 zł za 1 m3
- opłata abonamentowa - nie pobiera się

Wytworzył:
Konrad Rokoszewski
Udostępnił:
Piotr Michalik
(2008-01-24 14:18:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2020-09-25 09:07:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki