☰ Menu
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Piątek 24.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

01.03.2008 do 28.02.2009

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg

Na podstawie Art. 24 ust.8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniem ścieków Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami, Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg 
następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
obowiązujące od dnia 1 marca 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r. tj. na okres 1 roku:

za dostawę wody:
- opłata zmienna 3,05 zł netto / m3 + 7% VAT = 3,26 zł brutto / m3
- opłata abonamentowa 5,77 zł netto /m-c/odbiorcę + 7% VAT = 6,17 zł brutto /m-c/odbiorcę

za odbiór ścieków:
- opłata zmienna 3,81 zł netto / m3 + 7% VAT = 4,07 zł brutto / m3

Wytworzył:
Konrad Rokoszewski
Udostępnił:
Piwiński Dariusz
(2008-01-24 14:23:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Piwiński Dariusz
(2020-09-25 09:08:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232468