☰ Menu
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Środa 07.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

01.03.2010 do 28.02.2011

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/892/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.

- za dostawę wody:
- cena 1 m3 dostarczanej wody 4,19 zł netto /m3 + 7% VAT = 4,48 zł brutto /m3
- opłata abonamentowa 5,77 zł netto/m-c/odbiorcę + 7% VAT = 6,17 zł brutto /m-c/odbiorcę 

- za odbiór ścieków:
- opłata zmienna 4,65 zł netto /m3 + 7% VAT = 4,98 zł brutto /m3

Informacja o obowiązującej taryfie za zbiorowe odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni na terenie miasta Tarnobrzeg

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/893/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu wprowadza na terenie miasta Tarnobrzeg opłatę za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, obowiązującą od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r. tj. na okres 1 roku, w wysokości 0,21 zł za 1m2 na miesiąc netto + obowiązujący podatek od towarów i usług ( VAT ).

 

Informacja o zmianach w opłatach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg wynikających ze zmiany stawki podatku VAT

W związku ze zmianą stawki podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 roku z 7% na 8% ulegają zmianie ceny brutto dostarczanej przez Spółkę wody i odprowadzanych ścieków. Wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/892/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 stycznia 2011 roku r. do dnia 28 lutego 2011 r. są następujące:

- za dostawę wody:
– opłata zmienna 4,19 zł netto / m3 + obowiązujący od 1.01.2011 r. 8% podatek VAT = 4,53 zł brutto / m3
– opłata abonamentowa 5,77 zł netto /m-c/ odbiorcę + obowiązujący od 1.01.2011 r. 8% podatek VAT = 6,23 zł brutto /m-c/ odbiorcę

- za odbiór ścieków:
– opłata zmienna 4,65 zł netto / m3 + obowiązujący od 1.01.2011 r. 8% podatek VAT = 5,02 zł brutto / m3 

Zgodnie z Art. 16 Ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o „Zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej” nie zachodzą podstawy do zmiany istniejących uchwał Rady Miasta Tarnobrzeg, dotyczących taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków a także odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.

Wytworzył:
Konrad Rokoszewski
Udostępnił:
Piwiński Dariusz
(2010-02-01 11:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Piwiński Dariusz
(2020-09-25 09:08:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 247304