FZU-22-22 Modernizacja systemu napowietrzania w komorze biologicznej 9.1 oczyszczalni ścieków

Przetarg z dnia 28 kwietnia 2022 roku na: Modernizacja systemu napowietrzania w komorze biologicznej 9.1 oczyszczalni ścieków

- oznaczenie sprawy: FZU-22-22

- link do postępowania: FZU-22-22 Link do postępowania

- ogłoszenie o zamówieniu: FZU-22-22 Ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja warunków zamówienia: FZU-22-22 SWZ

- załączniki:

FZU-22-22 Załączniki nr 1-6 i 9 do SWZ

FZU-22-22 Załącznik nr 7 do SWZ Projekt Umowy

FZU-22-22 nr 8 do SWZ Rysunek z dokumentacji budowlanej reaktora biologicznego

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: FZU-22-22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1: FZU-22-22 Informacja o zmianie treści SWZ 

- wyjaśnienie treści SWZ: FZU-22-22 Wyjaśnienie treści SWZ

- wyjaśnienie treści SWZ: FZU-22-22 wyjaśnienie treści SWZ 2

- Informacja o kwocie zamówienia: FZU-22-22 Informacja o kwocie zamówienia

- Informacja z otwarcia ofert: FZU-22-22 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: FZU-22-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wytworzył:
Tarnobrzeskie Wodociągi
(2022-04-28)
Udostępnił:
Piotr Michalik
(2022-04-28 13:59:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Tarnawski
(2022-06-06 14:00:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki