TZM-08-17 Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym

- przetarg nieograniczony z dnia 25 kwietnia 2017 roku  na: Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym

oznaczenie sprawy: TZM_08_17

- ogłoszenie o zamówieniu [pdf, 28 KB]:  Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ: SIWZ_Cz_I_IDW

- SIWZ: SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia

- SIWZ: SIWZ_Cz_II_Wzór umowy

- SIWZ: SIWZ_Cz_III Projekt budowlany

- SIWZ: SIWZ_Cz_III ST_zestawienie

- SIWZ: SIWZ_Cz_III ST 1

- SIWZ: SIWZ_Cz_III ST 2

- SIWZ: SIWZ_Cz_III ST 3

- SIWZ: SIWZ_Cz_III ST 4

- SIWZ: SIWZ_Cz_III Warunki geotechniczne

- SIWZ: SIWZ_Cz_III Przedmiar robót

- wyjasnienie treści SIWZ nr 1: Wyjaśnienie SIWZ 1

- uzupełnienie treści SIWZ: Rysunek 1 tłoczni ze zbiornikiem

- uzupełnienie treści SIWZ: Rysunek 2 tłoczni ze zbiornikiem

- informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert

- wybór oferty najkorzystniejszej:  Ogłoszenie o wyborze oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Lipiec Wojciech
(2017-04-25 14:14:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Michalik
(2020-09-25 09:24:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki